VRIJSTELLINGEN VOOR JE BACHELOR…

Misschien voor jou?

Bachelor Social Work (Hanzehogeschool Groningen): NQF-6


 • Afstudeerrichtingen:
  • Zorg
  • Jeugd
  • Welzijn & Samenleving


Het is mogelijk om de registraties voor SKJ en GGZ-agoog tijdens de studie te behalen.

Omschrijving EVC-traject
Deze EVC-procedure is voor iedereen die als sociaal werker mensen ondersteunt met psychiatrische problemen of gezinnen begeleidt waar één van de ouders of kinderen een beperking heeft of werkt met jongeren op straat. Je richt je daarbij op het algeheel welbevinden van mensen. Je activeert en stimuleert mensen, je ondersteunt hen actief bij leefstijl en sociaal functioneren. Je stimuleert de zelfregie van mensen.

Herken je je hierin? Heb je wel het werk- en denkniveau dat past bij deze omschrijving, maar kun je dit niet aantonen met een diploma of ander waardedocument? Laat dan je werkervaring erkennen.

Bureau STERK biedt een programma op maat met de STERKscan, een gebruiksvriendelijk e-portfolio en deskundige begeleiding door iemand die het werkveld goed kent. Daarmee behaal je een officieel erkend Ervaringscertificaat. Je kunt op basis hiervan vrijstelling aanvragen voor onderdelen (modules) van de hbo-opleiding en zo versneld jouw hbo-diploma behalen. Zo toon je aan dat je een vakbekwame professional bent. Daar helpen wij je graag bij. Bij dit traject werken we samen met de Hanzehogeschool Groningen. Zij waarderen het ervaringscertificaat, kennen vrijstellingen toe en verzorgen het onderwijs dat nog nodig is om het hbo-diploma te behalen.

Voorwaarden
 • Je bent professional in het agogisch werkveld in een hbo-functie als sociaalpedagogisch hulpverlener
 • Je hebt minstens 2 jaar werkervaring
 • Je werkt minimaal 16 uur per week

Waardering
 • Je kunt dit Ervaringscertificaat bij de Hanzehogeschool Groningen indienen voor vrijstelling van onderdelen van de opleiding. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Kosten EVC 
 • Intakegesprek: € 165,- (vervalt indien EVC-traject bij Bureau STERK gestart wordt).
 • Tarief: € 1.300,-
 • Verzilveringskosten € 300,-
 • Alle prijzen zijn ex. btw

Opleider Hanzehogeschool Groningen factureert:
 • kosten opleiding voor resterende onderdelen

Aanmelden
Meld je direct, kosteloos en vrijblijvend aanmelden voor dit EVC-traject kan via de site www.evcbureausterk.nl. Hier vul je je gegevens in. Daarna volgt er automatisch een uitgebreide vragenlijst die je moet in vullen. Dat is de ervaringsscan, gespecificeerd voor dit traject. De uitkomst van deze scan in combinatie met je curriculum vitae vormt de basis van het intakegesprek, waarna we samen een passend traject voor jou kunnen vormgeven.

Meer informatie
Neem dan contact met ons op: 0345 - 471370 of mail: info@bureausterk.nl

Over de deeltijd-hbo-opleiding
De bacheloropleiding Social Work in deeltijd wordt in modulaire vorm aangeboden. Een module is een op zichzelf staand onderdeel van een halfjaar binnen de opleiding en omvat een afgebakend onderwerp of thema.

Tijdens de opleiding volg je in principe acht modulen, waaronder twee stagemodulen. Heb je een voor de opleiding relevante werkplek, dan bestaat er de mogelijkheid om, na het behalen van de propedeuse, de post-propedeutische fase in vier modulen af te ronden. De twee stagemodulen worden dan geïntegreerd in de overige zes modules waaruit de propedeuse en de postpropedeutische fase bestaan. Bij optimale voortgang kan de bachelor dan in drie jaar behaald worden.

Elke module kent verschillende vormen van toetsing. Er zijn voortgangstoetsen in de vorm van opdrachten, zoals proeven van bekwaamheid, presentaties en (reflectie)verslagen. Een deel van de opdrachten heeft betrekking op je eigen stage- of werkomgeving. Op deze voortgangstoetsen, die je verzamelt in een portfolio, ontvang je feedback. Tot slot sluit je elke module af met een criteriumgericht interview.

Er is speciale aandacht voor uw persoonlijke studie- en loopbaanontwikkeling. In kleine groepen werkt u aan studievaardigheden en uw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wordt u individueel begeleid door een studiecoach. Dat betekent dat u goed wordt ondersteund, opdat uw studievoortgang optimaal is. Deze ondersteuning komt niet alleen van de docenten, ook bij uw medestudenten kunt u met vragen terecht en zij bij u. Daar leert u allebei van.