betekenisvol werk!

Assessortraining


Competenties en leeruitkomsten beoordelen en rapporteren; een betekenisvolle taak!
In onze samenleving hebben we behoefte aan mensen die zelf sturing geven aan hun eigen ontwikkeling en professionalisering. Ruud Duvekot heeft in zijn promotieonderzoek 'Leren waarderen en Waarderen leren' (2016) onder meer geschreven over de paradigmashift die hiervoor nodig is van organisatie, onderwijs en docenten. De huidige op skillsgerichte arbeidsmarkt vraagt net als de huidige samenleving om  een holistische benadering. Wat betekent dit voor jou als assessor op het moment dat je een professional of student beoordeelt? Hoe zet je jouw eigen professionele identiteit – persoonskenmerken en professionele kenmerken – in om bij te dragen aan de ontwikkeling van de ander? Ben je je bewust van de valkuilen bij het beoordelen? Ben je bereid eerst op zoek te gaan naar wat iemand kan, waar is hij/zij goed in? Dit en nog veel meer komt aan bod in deze training. Bureau STERK heeft daar al jarenlang ervaring mee als erkend EVC-aanbieder en expert leerwegonafhankelijk valideren.

Doelgroep
Deze assessortraining is voor iedereen die assessor wil worden of al is, en wil werken vanuit een positief, kritische grondhouding en waarderend onderzoek.

Randvoorwaarde
Je hebt minimaal een hbo-achtergrond of vergelijkbaar werk- en denkniveau nodig en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Werkwijze
Bureau STERK heeft een assessortraining ontwikkeld waarbij oefenen wordt gekoppeld aan theorie en praktijk; blended learning. We kunnen de training geheel of gedeeltelijk online verzorgen. De door ons ontwikkelde instructievideo’s worden in de voorbereiding ingezet en dienen tevens als ‘naslagwerk’. De deelnemers werken altijd aan de hand van voorbeelden uit het eigen vakgebied. In de training zijn altijd onderstaande onderdelen opgenomen.

Maatwerk voor externen
Bureau STERK verzorgt deze training al vele jaren voor verschillende hogescholen. De training wordt op maat gemaakt vanuit de hieronder weergegeven onderdelen.

Welke onderdelen staan centraal in de training tot basisassessor? 
 • de rol en taak van assessor
 • theoretische kaders en procedures van leerwegonafhankelijk valideren
 • een portfolio/bewijzen beoordelen aan de hand van de beoordelingsstandaard en VRAAK-criteria
 • gericht observeren
 • voorbereiding maken met startvragen en gespreksleidraad
 • in het criteriumgericht interview (CGI) o.a. de STARRT, L(A)SD en TURBO-vragen toepassen
 • de ABC of WACKER-methodiek toepassen
 • een rapportage schrijven
 • duidelijke feedforward geven
 • de valkuilen en beoordelaarseffecten van het beoordelingsproces en de neutralisaties daarvan
 • de kwaliteitsrubriek voor assessoren
 • eigen professionele identiteit en het ontwikkelplan
 • voor EVC-assessoren: behandeling EVC-Kwaliteitscode en procedures

Praktisch
 • 2 dagen training; (indien al over kennis en ervaring beschikt is het mogelijk om de training in te korten tot 1 dag)
 • 1 assessment met een professioneel assessor meekijken
 • 2 assessment onder supervisie afleggen (al veel ervaring dan in overleg 1 assessment)
 • 3 rapportages worden kritisch beoordeeld

Indien je hebt voldaan aan de eisen ontvang je het STERK-certificaat ‘basis assessor’.

Assessorregister Bureau STERK
Met het STERK-certificaat ‘basis assessor’ word je opgenomen in ons assessor-register.

Training tot expert assessor?
Bij deze vervolgtraining zet je jouw eigen assessment op video en voorziet deze van een reflectieverslag, nodig je één van jouw collega-assessoren uit voor observatie en gaat zelf bij een assessment kijken en verwerkt de feedforward en observaties. Je vraagt twee collega-assessoren om feedforward op jouw rapportages. Je bundelt alle verkregen informatie, schrijft een ‘totaal’ reflectie, gevolgd door in de STERKscan een nieuw ontwikkelplan te maken. Dit doe je op basis van de 360 graden feedback scan. Tot slot volgt een criteriumgericht interview.
Indien je hebt voldaan aan de eisen ontvang je het STERK-certificaat 'expert assessor'.

Randvoorwaarde expert assessor
Minimaal 10-15 assessments hebben afgelegd.

Praktische zaken
Start: nader te bepalen
Locatie: Culemborg
Duur: basis = 2 dagen; expert = eigen tijd en 1 dagdeel
Kosten: basis 2 dagen € 895,- ; basis 1 dag € 595,-; professioneel € 595,-
Incompany: maatwerkofferte

Meer weten?
Bel voor meer informatie: 0345 - 471 370 of mail:  info@bureausterk.nl