leer het van de meester

Masterclass ontwikkelen door informeel leren

We leren en ontwikkelen ons elke dag in de (beroeps)praktijk door te doen en daarover te praten met anderen. Maar ook door bijvoorbeeld fouten te maken en dus briljant te mislukken, door trainingen, intervisies en webinairs, te reflecteren en evalueren en door weer nieuwe dingen uit te proberen. Wij laten in de masterclass zien dat ontwikkelen door informeel leren heel krachtig is, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. We onderbouwen dat vanuit wetenschappelijke inzichten en met voorbeelden en praktische handvatten uit de (beroeps)praktijk.

We laten zien waarom het zo belangrijk is om te vertrekken vanuit de positieve psychologie en waarom begrippen als autonomie, relatie, competentie en taakgerichtheid sleutelbegrippen zijn. En het belang van waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry) en het hebben van een onderzoekende houding zo waardevol is in onze huidige maatschappij. De start van dit alles is altijd de persoon zelf; wie ben jij als mens en professional? We hopen ons gehoor te inspireren en in een interactieve setting het gesprek te voeren om te laten zien hoe het dagelijks handelen bijdraagt aan blijvend ontwikkelen en dit een plek te geven in de waarderings- en ontwikkelcyclus.
Wellicht is een aftrap met de masterclass iets voor een studiedag of een andere bijeenkomst? We verzorgen het graag voor je!

Meer weten?
Bel voor meer informatie 0345 - 471 370 of mail: info@bureausterk.nl


“Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen”