wat ons de weg wijst

Missie en visie


Onze missie is samen bouwen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarin een ieder gezien, gehoord, erkend en gewaardeerd wordt en daardoor zo optimaal mogelijk kan participeren. Dat doen we vanuit ons gedachtengoed van een positief kritische houding, gebaseerd op waarderend onderzoek, om mens en organisatie te helpen ontwikkelen en professionaliseren; het beste uit zichzelf te halen en dit ook zichtbaar te maken voor anderen.

Ontwikkelen begint met zelfinzicht. Daarom starten we bij Bureau STERK altijd met het in beeld brengen van jouw professionele identiteit: jouw persoons- en professionele kenmerken bij elkaar op een poster. Dit doen we met behulp van de STERKscan, een instrument gebaseerd op ons gedachtengoed en vanuit wetenschappelijk onderzoek.


Uit onderzoek blijkt dat het stimuleren van positieve emoties zorgt voor een open, tolerante en opbouwende manier van denken. Daarom werken wij vanuit een positief kritische grondhouding en hanteren we waarderend onderzoek als methodiek. Hierbij kijken we eerst naar wat er al is. Door successen, competenties en talenten of kernkwaliteiten te versterken, ontstaat er ruimte voor het stellen en ontvangen van kritische vragen en kun je verder groeien en ontwikkelen. Daarbij voeren we de dialoog vanuit ontwikkelingsgericht taalgebruik.


Wij hanteren een holistisch mensbeeld: we vinden het belangrijk dat je je als professional én als mens gezien, gehoord, erkend en gewaardeerd voelt. Dat je zelfsturing en eigenaarschap ervaart en je je uitgenodigd voelt de dialoog te voeren.


Met ons hele team dragen wij met plezier bij aan ontwikkelen en professionaliseren, werken aan de toekomst en duurzame inzetbaarheid. We nodigen iedereen uit om mee te bouwen aan een samenleving, waarin niet alleen iedereen van waarde ís, maar zich ook van waarde voelt!