we laten zien wat je kunt

Ontwikkelen van standaarden en profielen


Goed uitgewerkte competenties bieden de medewerker handvatten om het gewenste gedrag te tonen dat hoort bij het succesvol uitoefenen van een bepaalde functie of taak. In de praktijk zien we vaak dat taken en functies niet helder omschreven zijn. Bureau STERK kan samen met medewerkers en leidinggevenden een beroepscompetentieprofiel en/of beoordelingsstandaarden opstellen.

Competentie
Onder competentie verstaan we: het vermogen van een persoon om kennis, vaardigheden en attituden die relevant zijn voor een bepaalde beroepssituatie zodanig in te zetten, dat daarmee adequaat handelen in die beroepssituatie mogelijk wordt. In een competentieprofiel wordt beschreven welke taken en handelingen iemand in een bepaalde functie of beroep moet kunnen uitvoeren en welke kennis, vaardigheden en attituden daarbij nodig zijn. Het profiel gaat in de regel uit van een vakvolwassen werknemer die al enkele jaren in het beroep actief is. Bureau STERK kan zo'n profiel opstellen.


Doelen competentieprofiel
Een functie- of (beroeps)competentieprofiel kan verschillende doelen dienen:
 • hulpmiddel bij functiewaardering
 • verdere professionalisering van werknemers
 • ontwikkeling van EVC-instrumenten waarmee de beheersing van de beroepscompetenties in kaart kan worden gebracht
 • voorlichtingsmateriaal

Leeruitkomsten
Bureau STERK ontwikkelt in opdracht van hogescholen beoordelingsstandaarden op basis van leeruitkomsten.

Recente voorbeelden van door ons ontwikkelde (beroeps)competentieprofielen.
In samenwerking met Kwintes hebben we het volgende profiel ontwikkeld:
 • peer professional – ervaringsdeskundige in samenwerking met Kwintes (download: Brochure EVC Ervaringsdeskundigheid)

In opdracht van Waternet, Amsterdam, hebben we de volgende profielen ontwikkeld:
 • brug- en sluiswachter;
 • operator camera inspectie;
 • senior medewerker uitvoering;
 • specialist storingsdienst;
 • specialist inspectie.

In opdracht van Hogeschool Leidse Onderwijsinstelling:
 • Pabo-meetlat;
 • Social Work;
 • Pedagogisch Didactische Bekwaamheid.


Wij hebben ook een procedure ontwikkeld om werk- en denkniveau van medewerkers te kunnen beoordelen. Klik hier voor meer informatie. De eerste medewerkers van Waternet afdeling Leidingwerken, die hun ervaringscertificaat hebben ontvangen: Deler Abdelkarim (2e van links), Joop de wit (midden), Volkert Keelen (2e van rechts) en René Baars (1e van rechts).