Er wordt nog druk aan gewerkt, maar zeer binnenkort staat hier een nieuwe website! 

STERiK: het complete online kindportfolio

STERiK is het online kindportfolio van Bureau STERK. Een vrolijk vormgegeven, gebruiksvriendelijke digitale omgeving waar kinderen hun brede ontwikkeling in beeld brengen. Wil je meer te weten komen over hoe kinderen hun interesses, ontwikkelingen en dromen vastleggen in een digitale omgeving? Neem dan contact op met Martijn van Keulen: 0345 471 370. Hij vertelt graag (veel) meer over de tijdlijn, ervaringen, categorieën en posters die de kinderen kunnen maken, de rapporten die je op eenvoudige wijze samenstelt en de wijze waarop je als leerkracht de kinderen kunt stimuleren om zich te ontwikkelen door juist hun kwaliteiten in te zetten. Voor een eerste indruk: bekijk het filmpje!

Samen STERKer in professionaliseren en ontwikkelen

Wilt u op grond van uw verworven competenties een diploma of certificaat behalen, bijvoorbeeld in het kader van (her)registratie in een beroepsregister? Of wilt u aan de slag met uw persoonlijke ontwikkeling? Of wilt u op basis van een test, toets of scan inzicht krijgen in uw kwaliteiten en professionele identiteit? Dan bent u bij ons aan het goede adres.

Direct aanmelden

Meld je direct aan voor een EVC traject. Klik hier en zoek jouw traject onder het kopje Ga direct aan de slag!  

SKJ-(her)registratie): het EVC-traject voor SKJ staat  hier onder onder het kopje Ga direct aan de slag als tweede van boven. 

Schoolleiders: klik hier

NIRPA-kandidaten: klik hier

Een EVC-traject, hoe werkt dat eigenlijk?

Bij EVC kijken naar alles wat je op dit moment weet en kunt. Dan gaat het niet alleen om wat je (ooit) op school geleerd hebt, maar vooral om wat je in jouw werk en vrije tijd geleerd hebt. We zorgen voor erkenning van de kennis en kunde waar je nu over beschikt. Deze erkenning kan je helpen om versneld een mbo of hbo-diploma te behalen, of een ervaringscertificaat, een vakbekwaamheids...

Medewerkers

We worden gekend als een bureau dat een persoonlijke benadering hanteert, flexibel is en maatwerk levert. We werken vanuit een positieve, kritische insteek, een waarderend onderzoekende houding en zijn resultaatgericht. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en werken met inhoudsdeskundige en betrokken personen. We zijn visie- en waardengedreven en doen ons werk met veel plezier.

Ons enthousiaste team van (onderwijs)experts ondersteunt uw groei op persoonlijk én professioneel vlak. Hieronder stellen we ons kort aan u voor.
Robinet Bargeman

Robinet Bargeman

Directeur / Eigenaar

Robinet Bargeman is één van de twee directeuren van Bureau STERK. Onderwijs; ontwikkelen en professionaliseren is de grote passie van Robinet. Zij hee...

Jacqueline Sijbring

Jacqueline Sijbring

Algemeen adviseur

Jacqueline Sijbring is haar carrière in de hospitality branche gestart. Zij heeft in binnen- en buitenland leidinggevende functies bekleed. Jacqueline...

Yvette Stout

Yvette Stout

Consultant

Yvette Stout is een van de consultants van Bureau STERK. Yvette heeft jaren ervaring als begeleider in de gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft ze in 201...

Anjo Mooren

Anjo Mooren

Onderwijskundig adviseur

Anjo Mooren is onderwijskundig adviseur bij Bureau STERK sinds april 2017. Zij heeft een lange onderwijservaring. Zij heeft zowel in het basis- als in...

Rob Egberts

Rob Egberts

Directeur / Eigenaar

Rob Egberts heeft Bureau STERK in 2008 opgericht en is nu één van de twee directeuren. Rob studeerde onderwijskunde en sociologie aan de Radboud Unive...

Corina Lingbeek

Corina Lingbeek

Senior consultant

Corina Lingbeek werkt als senior consultant bij Bureau STERK. Zij heeft bijna twintig jaar gewerkt binnen de Geestelijke Gezondheidszorg als begeleide...

Henk Verzendaal

Henk Verzendaal

Onderwijskundig adviseur

Henk Verzendaal werkt sinds september 2018 als onderwijskundig adviseur voor Bureau STERK. Zijn loopbaan startte hij in de techniek, via het docentsch...

Antoinette Megens

Antoinette Megens

Senior consultant

Antoinette Megens werkt als senior-consultant bij Bureau STERK. Zij heeft bijna 30 jaar ervaring binnen de Geestelijke gezondheidszorg als hbo-verplee...

Martijn van Keulen

Martijn van Keulen

Consultant

Martijn van Keulen werkt sinds juli 2019 bij Bureau STERK en is onder andere gevraagd om het online kindportfolio vorm te geven en uit te rollen. Met...

Karen van der Zande

Karen van der Zande

Senior consultant

Karen van der Zande werkt als senior consultant bij Bureau STERK. Zij is opgeleid als gedragskundige/orthopedagoog aan de UvA en heeft ruim 20 jaar in...

Trude van Maren

Trude van Maren

Financieel coördinator

Trude van Maren werkt als financieel verantwoordelijke bij Bureau STERK. Daarnaast is zij functioneel beheerder van ons nieuwe CRM systeem, dat ze ook...


De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Bureau STERK werken vanaf 2020 samen om een aanbod te doen waarin EVC-kandidaten voorafgaand aan de start van hun traject weten dat de uitkomsten direct worden gewaardeerd op de CHE. Zo krijgt de EVC-kan­didaat voorafgaand aan de studie duidelijk­heid over vrijstellingen en de duur van de route naar een Ad- of bachelordiploma. De samenwerking startte bij Social Work en breidt zich nu snel uit naar EVC-procedures voor alle opleidingen die de CHE in deeltijd aanbiedt. Op deze manier biedt Bureau STERK een uniek traject aan voor iedereen die op de CHE wil gaan studeren.

De CHE biedt erkende Ad-, bachelor en masteropleidingen op het terrein van verpleegkunde, social work, pabo, communicatie en journalistiek, ICT, HRM, bedrijfskunde, theologie en leraar godsdienst/levensbeschouwing. De CHE is een christelijke leer- en werkgemeenschap, waar medewerkers en studenten vorm geven aan een hoogwaardig en innovatief klimaat van hoger beroepsonderwijs en kennisontwikkeling. De deeltijdse opleiding biedt flexibele studieroutes aan, waar een instroomassessment kan worden afgelegd. Dit kan binnen de studie zelf, maar via samenwerking met Bureau STERK ook voor de start van de studie via een EVC-traject. 


Klik hier voor meer informatie.

Waarom bij Bureau STERK?

 • Specialist in ontwikkelen en professionaliseren
 • Erkend EVC-aanbieder
 • Erkend professioneel valideerder
 • ‘Informeel leren binnen formele kaders’
 • Een positief, kritische en waarderende onderzoekende houding
 • Kansen en mogelijkheden, talenten en kwaliteiten, maatschappelijk betrokken
 • STERKscan, uw professionele identiteit
 • Groot betrokken en deskundig netwerk
 • Samenwerking hogescholen, mbo’s, brancheorganisaties
 • Inspiratiediners met boeiende gastsprekers
 • Centraal gelegen en goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto

Missie & Visie

Onze samenleving verandert voortdurend. Dit vraagt van ons allemaal dat we continu bezig zijn met professionaliseren en ontwikkelen. Bureau STERK focust daarbij op de kracht van informeel leren of praktijkleren en levert daarmee een bijdrage aan ‘een leven lang leren’ zodat iedereen betaald of onbetaald een zinvolle bijdrage kan leveren aan werk en maatschappij.

Bureau STERK is een organisatie die mensen en organisaties wil ondersteunen en faciliteren bij het optimaal gebruiken van aanwezige talenten en competenties en deze verder ontwikkelen. Wij geloven in ‘samen STERKer in ontwikkelen en professionaliseren’. Wij benaderen mensen vanuit een positief, kritische grondhouding en gaan uit van talenten en kwaliteiten. Samen brengen wij uw professionele identiteit in kaart. Door deze aanpak is het makkelijker om open te staan voor nieuwe inzichten, ideeën en veranderingen. 

Via verschillende trajecten ‘informeel leren binnen formele kaders’ maken we uw talenten en competenties zichtbaar en STERKer.

Externe betrokkenen

Bij de uitvoering van verschillende projecten maken wij dankbaar gebruik van externe deskundigen. Met de meesten werken we al jaren samen. Onze externe deskundigen zijn allemaal experts binnen hun vakgebied en vanuit hun expertise voegen ze waarde toe aan onze diensten en producten.
Fonny Docter

Fonny Docter

Domein: Onderwijs
Gerrit Keuning

Gerrit Keuning

Domein: Onderwijs
Marijke Genuit

Marijke Genuit

Domein: Onderwijs
Rieuwert Dijkema

Rieuwert Dijkema

Domein: Onderwijs
Marijke Jansen

Marijke Jansen

Domein: Onderwijs
Henjo de Looper

Henjo de Looper

Domein: Onderwijs
Floor Nanninga

Floor Nanninga

Domeinen: Zorg & Welzijn
Inge Oudkerk Pool

Inge Oudkerk Pool

Domein: Onderwijs
Pauline Langendijk

Pauline Langendijk

Domein: Onderwijs
Ivy Veira

Ivy Veira

Domein: Ervaringsdeskundigheid
Henny van den Berg

Henny van den Berg

Domein: Onderwijs
Diane de Vries

Diane de Vries

Domeinen: Zorg & Welzijn
Adri van der Wind

Adri van der Wind

Domein: Onderwijs
José Langeberg

José Langeberg

Domeinen: Economie, Zorg & Welzijn
Agnes Doek

Agnes Doek

Domein: Onderwijs
Ella Duijnker

Ella Duijnker

Domein: Onderwijs
Ilse van Hal

Ilse van Hal

Domein: Onderwijs
Leanne Brouwer

Leanne Brouwer

Domein: Zorg & Welzijn
Sanne Bosman-Zandstra

Sanne Bosman-Zandstra

Domein: Zorg & Welzijn
Christine Jansen

Christine Jansen

Domein: Zorg & Welzijn
Joanneke van Aller

Joanneke van Aller

Domein: Onderwijs
Jan Raaijmakers

Jan Raaijmakers

Domein: Techniek
Evelien Bon

Evelien Bon

Domein: Zorg & Welzijn
Kees van Pelt

Kees van Pelt

Domein: Zorg & Welzijn
Elly Meetsma - Kok

Elly Meetsma - Kok

Domein: Zorg & Welzijn

Partners

Bureau STERK werkt met een aantal organisaties samen. Hieronder zijn de logo's van onze samenwerkingspartners weergegeven en het onderwerp van samenwerking.
 • LOI - EVC / verzilvering ervaringscertificaten + opleiden op maat
 • NCVB-bedrijfsopleidingen - EVC / verzilvering ervaringscertificaten
 • Da Vinci College - EVC / verzilvering ervaringscertificaten
 • CHE - Christelijke Hogeschool Ede
 • A&O fonds Waterschappen
 • Tolken Select - Toetsen van tolken voor Nederlands op niveau B2 /C1 t.b.v. opname in het register
 • Kwintes - ontwikkelen van competentieprofiel voor ervaringsdeskundigen
 • SAMOS - samenwerkende opleidingen - schoolleiders
 • Markieza - academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid
 • Schoolleidersregister po - verzorgen EVC + professioneel valideren
 • FCB - verzorgen EVC jeugdzorg
 • VGN - verzorgen EVC-trajecten op basis van competentieprofielen VGN