DE VOORDELEN VAN EVC

Werkgevers, werknemers en de maatschappij profiteren
Voordelen voor de werkgever

Waarom zou je je werknemers een EVC-traject aanbieden?

Overtuig jezelf!


 • Je stimuleert duurzame inzetbaarheid;
 • Je benut talenten en competenties;
 • Je motiveert personeel en versterkt daarmee het zelfvertrouwen;
 • De werknemers voelen zich gezien, gehoord, erkend en gewaardeerd;
 • De werknemers geven sturing aan de eigen ontwikkeling;
 • Je investeert in behoud van werknemers;
 • Je bespaart op opleidings- en verletkosten;
 • Je vergroot je kansen bij werving en selectie;
 • Je bent als werkgever aantrekkelijker bij werving en selectie;
 • Je voldoet aan kwaliteitseisen van inspecties e.d.;
 • De werknemers ontwikkelen zich gericht.
Voordelen voor werknemers

Waarom zou je een EVC-traject willen volgen?

Hierom:


 • Je kunt geheel of gedeeltelijk vrijstelling krijgen voor delen van de opleiding (mbo, hbo);
 • Het is dus een snelle route op maat naar een diploma, vakbekwaamheids- of competentiebewijs;
 • Je volgt alleen een opleiding als dat nodig is;
 • Je eigen praktijk(ervaring) staat centraal;
 • Alles wat je kent en kunt wordt meegewogen;
 • Je krijgt inzicht in en erkenning voor eigen kwaliteiten en competenties.
 • Je krijgt perspectief en handvatten voor verdere ontwikkeling;
 • Je krijgt een flexibele en persoonlijke benadering en maatwerk;
 • Je krijgt een betere positie op de arbeidsmarkt;
 • Je kunt opgenomen worden in een register (SKJ, NIRPA, schoolleiders);
 • Je hebt lagere opleidingskosten (minder verlet).

Wat zijn de voordelen voor de maatschappij?

Ook de maatschappij profiteert van EVC.

Kijk maar:


 • Aantoonbaar gekwalificeerde beroepskrachten;
 • Betere concurrentiepositie;
 • Lagere opleidingskosten;
 • Tevredener beroepsbevolking;
 • Duurzame arbeidsmarkt;
 • Invulling van leven lang ontwikkelen;
 • Aantrekkelijk vestigingsklimaat;
 • Betere internationale concurrentiepositie;
 • Burgers die plezier hebben in ontwikkelen;
 • Burgers die verantwoordelijkheid nemen vanuit eigenaarschap;
 • Burgers die bezig zijn met duurzaam inzetbaarheid;
 • Flexibele(re) arbeidsmarkt.