DE EVC PROCEDURE IN WOORD

Stap voor stap het hele proces

ONZE EVC-PROCEDURE

Bureau STERK is een erkend EVC-bureau en voert ook het keurmerk van de NRTO.

Voorlichting
Op de website staat alle relevante informatie over onze EVC-trajecten. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd bellen: 0345 - 471 370. Daarnaast verzorgen we voorlichting op locatie, bij ons op kantoor of via een videoverbinding. Dit kan individueel of groepsgewijs.

Aanmelding
Hier kun je je direct aanmelden voor een EVC-traject. Kies in de rechterkolom het traject dat past bij jouw loopbaandoel. Vul jouw gegevens in, meld je aan (je zit dan nog nergens aan vast) en maak vervolgens de ervarings- of detailscan. Zo kun je direct nagaan of je beschikt over voldoende kennis en ervaring (verworven competenties) om kansrijk te zijn in het traject. Ook als je in deze scan merkt dat je nog veel competenties niet beheerst, adviseren we je toch onderaan op 'verzenden' te klikken. Wij nemen dan contact met je op om samen te kijken of en hoe we je verder kunnen helpen. Als je niet weet welk traject je nodig hebt, bel gerust; denken we graag met je mee.

Intake en advies 
Zodra je aanmelding bij ons binnen is, nemen we binnen een week contact op om een afspraak te maken voor het intakegesprek via Teams. Samen bepalen we tijdens de intake of het traject past bij jouw loopbaandoel en of het kansrijk is. Vervolgens schetsen we hoe het traject eruit kan gaan zien. Daarbij maken we ook gebruik van instructievideo’s. Bij aanmelding van groepen vanaf 5 kandidaten kan de intake ook op locatie plaatsvinden. Na afloop stellen we een overeenkomst op. Na ondertekening start het traject.

Startassessment
Kort na de intake volgt bij de meeste EVC-trajecten het startassessment. Je gaat in het begin van je EVC-traject al in gesprek met een assessor (beoordelaar). Je beschrijft een of meer casussen en verzamelt daar bewijzen bij. De assessor vraagt op basis daarvan om jouw handelen in die casus(sen) toe te lichten aan de hand van praktijkvoorbeelden, gekoppeld aan de onderdelen waarop je wordt beoordeeld. Na het gesprek stelt de assessor een verslag op van deze eerste beoordeling. In dit verslag beschrijft de assessor tevens wat je nog moet doen om tot een compleet e-portfolio te komen. Het startassessment zorgt ervoor dat je sneller een goeie start hebt, je weet daarna hoe het er bij het eindassessment aan toe gaat en je hoeft minder te schrijven.

Portfolio opbouwen
Zodra je het verslag van het startassessment hebt ontvangen kun je aan de slag met het samenstellen van jouw e-portfolio. Je weet nu dat je een aantal korte verslagen moet toevoegen waarin je jouw handelen aan de hand van praktijkvoorbeelden beschrijft. Daarnaast voeg je bewijzen toe. Denk daarbij aan: door jou opgestelde plannen en rapportages, feedback verslagen, mailwisseling, audio- en videofragmenten, certificaten en diploma’s etcetera. De bewijzen mogen niet te oud zijn (meestal max. 2 jaar oud) en ze moeten kunnen worden afgetekend door een leidinggevende, werkgever of opdrachtgever.

Persoonlijke begeleiding
We hechten veel waarde aan goede ondersteuning. Daarom word je bij het samenstellen van je e-portfolio begeleid door een van onze EVC-begeleiders. Onze begeleiders zijn deskundig, onafhankelijk en gecertificeerd. In het e-portfolio zijn voorbeelden opgenomen van verslagen en bewijzen. In de instructievideo’s kun je alle stappen nog een keer bekijken. Via een contactomgeving kun je vragen stellen aan je begeleider; die zal in de regel binnen twee of drei werkdagen reageren.

Examens taal en rekenen voor mbo-diploma
Als je jouw EVC-certificaat wilt verzilveren naar een mbo-diploma wilt behalen, moet je ook voldoen aan de eisen voor taal-, rekenen en loopbaan & burgerschap. Hierbij gaat het in de regel om twee verschillende examens: het instellings- en centraal examen. Bureau STERK verzorgt voor de opleiders waar we mee samenwerken de afname van het instellingsexamen (Nederlands (nbo 3 en 4) en Engels (mbo 4): spreken, gesprekken en schrijven). Het centraal examen (lezen, luisteren en rekenen) wordt via de opleider/het ROC verzorgd. Loopbaan en burgerschap wordt in het EVC-traject beoordeeld. Bij de start van het traject kunnen we ook de examens al inplannen. Let op: als je denkt vrijstelling te kunnen krijgen voor de examens omdat je al eerdere een ander mbo-diploma hebt behaald, geef dat dan aan tijdens de intake, dan nemen we dat mee in je dossier.

Criteriumgericht interview (assessment)
Als jouw portfolio klaar is, vindt de eindbeoordeling plaats. De assessor beoordeelt eerst je portfolio en heeft daarna een criteriumgericht interview (CGI) met jou. Dit eindgesprek duurt in de regel 1 tot 1,5 uur en wordt afgenomen op jouw werkplek, bij ons op kantoor of via een videoverbinding (Teams). Bij sommige trajecten werken we met twee assessoren. Onze assessoren kennen de dynamiek van de werkvloer. Ze zijn inhoudsdeskundig, onafhankelijk en gecertificeerd! Op basis van de beoordeling van jouw portfolio en het CGI bepaalt de assessor of je voldaan hebt aan alle eisen of dat je voor bepaalde onderdelen nog extra bewijs moet aanleveren.

Het ervaringscertificaat (rapportage)
Als alles is afgerond, ontvang je het Ervaringscertificaat. Dit is een rapportage waarin is beschreven hoe de procedure is uitgevoerd en voor welke onderdelen je hebt voldaan aan de eisen. Ook zijn aanbevelingen opgenomen voor verdere ontwikkeling.

Verzilvering
Het kan zijn dat het ervaringscertificaat voor jou voldoende is. Het kan ook zijn dat voor jouw loopbaandoel verzilvering naar een ander waardedocument nodig is. We kennen de volgende mogelijkheden:
Evaluatie
Elk traject wordt mondeling en/of schriftelijk geëvalueerd met jou als deelnemer en eventueel ook met jouw organisatie. We maken daarbij gebruik van een digitaal evaluatieformulier.

Doorlooptijd en tijdsinvestering
EVC is maatwerk. De doorlooptijd van de verschillende trajecten varieert van enkele dagen tot een aantal weken of maanden. Zie voor specifiekere informatie het door jou gekozen traject. Tijdens de intake kunnen we een goede inschatting geven van doorlooptijd en tijdsinvestering. Uiteraard houden we rekening met jouw eigen voorkeuren, persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze EVC-procedure nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0345 471 370 of stuur een e-mail naar info@bureausterk.nl