ZELFS BRUGMAN KAN BIJ ONS NOG WEL WAT LEREN

Training leerwegonafhankelijk valideren


Bureau STERK wordt door veel organisatie gevraagd haar expertise te delen over dialogisch of wel leerwegonafhankelijk valideren en het gesprek hierover in teams of (examen)commissies te ondersteunen.

Vragen uit de markt
Veel hogescholen en mbo’s krijgen vanuit de arbeidsmarkt de vraag beter aan te sluiten bij de behoefte en wensen van de professional om te ontwikkelen en te professionaliseren. Belangrijk daarbij is dat de professional zich gezien en gehoord voelt door recht te doen aan reeds verworven competenties (skills). De vragen waar opleiders zich voor gesteld zien, zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen we leeruitkomsten, modules en/of werkprocessen zodanig valideren dat dit aansluit bij de bedoeling en vraag vanuit de arbeidsmarkt? Hoe borgen we nog steeds de kwaliteit? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van het curriculum en docent voor de groep?

Organisaties in de zorg en andere tekortberoepen willen ook voldoen aan de wensen en behoeften en stellen zich vragen die in het verlengde hiervan liggen. Hoe kunnen we mensen binden en boeien of is het boeien en dan binden? Wat is en hebben onze mensen nodig om gezamenlijk verantwoordelijkheid te voelen en te nemen? Wat heeft een individu, een team en de organisatie daarvoor nodig? Is een diploma altijd vereist en of kunnen we de koers verleggen naar het uitgangspunt: ‘bekwaam is inzetbaar’? Hoe behouden we nog steeds onze kwaliteit en wat te doen om dit alles te borgen in de organisatie?

Kennis delen
Dit en meer pakken we op in de training(en). We starten bij het individu en van daaruit gaan we naar de bedoeling, missie en visie van de organisatie. We bieden ruimte voor het gesprek, de dialoog, oefenen en koppelingen naar validatie methodieken, grondhouding en onderbouwing vanuit (wetenschappelijke en theoretische) kaders. We delen en dragen onze kennis en ervaring over en reiken ook de benodigde tooling aan.

Ons doel is om het prachtige gedachtengoed van valideren breder in de samenleving een plek te geven, om onszelf misbaar te maken. Zo kunnen we bijdragen aan het harmoniseren van het EVC- en vrijstellingenbeleid en een bijdrage leveren aan de flexibilisering van het onderwijs. Zo kunnen we met elkaar nieuwe ontwikkelpaden en passende leerroutes ontwikkelen.

Wij kunnen ook ondersteunen bij:
  • het herinrichten van de HR-jaarcyclus vanuit ontwikkelingsgericht perspectief;
  • het afnemen van assessments door landelijk gecertificeerde EVC-assessoren;
  • het ontwikkelen van aannameprocedures/-beleid en (intake)assessments;
  • het opleiden van assessoren tot landelijk gecertificeerde EVC-assessoren;
  • het (leren) werken met leeruitkomsten, met als doel beter in te spelen op de ontwikkelbehoeften van de studenten en professionals.

Meer weten?
Bel voor meer informatie 0345 - 471 370 en vraag naar Robinet Bargeman of Anjo Mooren. Of mail: info@bureausterk.nl of download de folder!

Bureau STERK, in de persoon van Anjo Mooren, traint sinds ruim een jaar het (veld)assessorenteam zij-instroom van Hogeschool de Kempel. Onze ervaring tot nu toe: afspraak is afspraak, inhoudelijk zeer kundig, ervaren en zeer communicatief in haar feedback. Daarnaast zeer prettig in de omgang. Anjo spreekt de taal van het onderwijs en kan zich hierdoor zeer goed verplaatsen in de (rol van) de betrokken docenten/assessoren. Ze weet ons tijdens iedere bijeenkomst te boeien en te binden met voorbeelden vanuit haar eigen ervaring. Mede door haar bijdragen hebben we grote stappen gezet qua verhogen van kwaliteit - en navolgbaarheid van onze rapportages.

Martine Bouwes, Manager Nascholing & Zij-instroom (voortraject)