ZELFS BARBAPAPA KAN BIJ ONS NOG WAT LEREN

Flexibilisering hoger onderwijs

Bureau STERK ondersteunt hogescholen met de harmonisering van het EVC- en vrijstellingenbeleid en met flexibiliseren op basis van leeruitkomsten. We doen dit in het kader van het bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen. Het doel daarvan is een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort. Bureau STERK heeft veel ervaring met twee van de geagendeerde thema’s: Harmonisering EVC- en vrijstellingenbeleid en Flexibilisering op basis van leeruitkomsten.

Wij kunnen ondersteunen bij:
  • het afnemen van assessments door landelijk gecertificeerde EVC-assessoren;
  • het ontwikkelen (intake)assessment;
  • het opleiden van assessoren tot landelijk gecertificeerde EVC-assessoren;
  • het (leren) werken met leeruitkomsten, met als doel beter in te spelen op de leerbehoeftes van de student (havisten, vwo’ers, zij-instromers in het beroep, deeltijdstudenten en duale studenten).

Meer weten?
Bel voor meer informatie 0345 - 471 370 Robinet Bargeman, Anjo Mooren of mail: info@bureausterk.nl
Of download de folder!