ZELFS BARBAPAPA KAN BIJ ONS NOG WAT LEREN

Trainingen leerwegonafhankelijk valideren

Bureau STERK ondersteunt hogescholen met de harmonisering van het EVC- en vrijstellingenbeleid en met flexibiliseren op basis van leeruitkomsten. We doen dit in het kader van het bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen. Bureau STERK heeft veel ervaring met twee van de geagendeerde thema’s: Harmonisering EVC- en vrijstellingenbeleid en Flexibilisering op basis van leeruitkomsten.

Wij kunnen ondersteunen bij:
  • het trainen van (docenten)teams en (examen)commissies in leerwegonafhankelijk valideren
  • het afnemen van assessments door landelijk gecertificeerde EVC-assessoren;
  • het ontwikkelen van (intake)assessment;
  • het opleiden van assessoren tot landelijk gecertificeerde EVC-assessoren;
  • het (leren) werken met leeruitkomsten, met als doel beter in te spelen op de ontwikkelbehoeften van de student (havisten, vwo’ers, zij-instromers in het beroep, deeltijdstudenten en duale studenten).

Meer weten?
Bel voor meer informatie 0345 - 471 370 Robinet Bargeman, Anjo Mooren of mail: info@bureausterk.nl
Of download de folder!