Laat zien wat je kunt!

Verzilvering van het ervaringscertificaat naar diploma en (her)registratie


Elk EVC-traject wordt afgerond met een Ervaringscertificaat. Vaak is dit waardedocument voldoende. Het kan ook zijn dat verzilvering wenselijk of nodig is. Bureau STERK ondersteunt je ook hierbij en we zorgen voor een warme overdracht. Dat vinden we belangrijk.

Wij hebben vooraf goede en heldere afspraken gemaakt met verschillende erkende mbo- en hbo-opleidingen en zijn er best trots op dat ons ervaringscertificaat altijd verzilverd kan worden. Daar steken we ook veel tijd en energie in. We zorgen ervoor dat onze ervaringscertificaten van hoge kwaliteit zijn. We werken aan de hand van de Kwaliteitscode en voldoen (daarmee) aan de eisen die opleiders en Nationaal Kenniscentrum EVC (NKC EVC) stellen. We leggen de lat bij EVC dan ook hoog, dat is in ieders belang.

Mbo- en hbo-diploma
Bij verzilvering binnen het mbo of hbo beslist de examencommissie van de opleiding over de toekenning van vrijstellingen.  Verzilvering  in het hbo kan leiden tot vrijstelling voor onderdelen van de opleiding. Zo wordt de opleidingstijd flink ingekort. Op mbo-niveau kan vrijstelling – via ons – zelfs rechtstreeks tot een diploma leiden.

Let wel: Bureau STERK kan en mag uw aanvraag voor verzilvering niet indienen. Dit dient u zelf te doen, of uw organisatie als daarover afspraken zijn. Wel kunnen we u adviseren en ondersteunen, dat doen we graag.

(Her)registratie
Verzilvering kan ook leiden tot (her)registratie. Dit geldt bijvoorbeeld voor het schoolleidersregister PO, het SKJ-register, NIRPA en EVC-register. Ook voor deze vormen van verzilvering is Bureau STERK erkend en verzorgen we graag. Hieronder leggen we uit hoe de verzilvering voor de verschillende trajecten geregeld is.

Kosten verzilvering
Aan verzilvering zijn extra kosten verbonden. Wij kiezen ervoor hierin transparant te zijn. Een deel van deze kosten wordt gefactureerd door ons, het andere deel door de organisatie die verzilvert. Waar mogelijk geven we per traject aan wat de kosten zijn. Na de intake kunnen we aangeven met welke kosten je rekening dient te houden.