WAAR STA JIJ?

Wil je weten waar jij staat op het gebied van taal en rekenen? Of wat je competenties en capaciteiten zijn? Bureau STERK biedt een keur aan toetsen en testen. Je kunt deze op verschillende manieren inzetten. Meestal als onderdeel van een traject, maar ook los te verkrijgen.

De gereedschapskist

Bureau STERK werkt met een rijk palet aan instrumenten. Met deze instrumenten kunnen we de instellingsexamens (Nederlands, Engels, rekenen) afnemen, maar ook capaciteiten vaststellen. Daarnaast hebben we vanuit onze missie en visie en op basis van wetenschappelijke inzichten zelf ook instrumenten ontwikkeld. Hiermee faciliteren we eigenaarschap en zelfsturing en leggen we ontwikkeling blijvend in woord en beeld vast. We hebben ons gedachtengoed vertaald in inspirerende, praktische instrumenten: de STERKscan (jouw professionele en persoonlijke identiteit op een poster) en STERiK ons online (kind)portfolio. Hier zijn we best trots op. Kunnen we je verleiden om hieronder eens een kijkje te nemen?
Examens
Voor onze mbo-trajecten nemen wij de instellingsexamens af voor Nederlands en Engels. Deze examens nemen we af in ons eigen toetslokaal in Culemborg.
Testen
Wil je inzicht in jouw capaciteiten, competenties en talenten? Of wil je voor studie of werk weten wat je werk en denkniveau is? We gebruiken hiervoor de NOA-testen.
Scans
Sta je op het punt van baan te verwisselen? Of wil je weten of dat ene EVC-traject voor jou een succes kan worden? Bureau STERK biedt instrumenten om je te ondersteunen bij de keuzes die je moet maken.
Online kindportfolio STERiK
Iedereen ontwikkelt. Ook, of liever: juist kinderen ontwikkelen ook. Bureau STERK biedt voor hen dan ook een online instrument aan om regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. Over eigenaarschap gesproken...