COMPETENTIEBEWIJS - BOC

Na afronding van een EVC-traject op basis van de BeroepsOverstijgende Competentiestan­daard (BOC) ontvang je het Ervaringscertificaat. Dit Ervaringscertificaat wordt verzilverd naar een Competentiebewijs dat wordt afgegeven door het Nationaal Kenniscen­trum EVC. Op deze dubbele A4 is weergeven wat jouw competentieniveau is, welke onderdelen zijn aan­getoond en waar nog ontwikkeling mogelijk is. Je kunt zo aan jouw (nieuwe) werkgever laten zien op welk niveau je kunt functioneren. Deze standaard is als enige niet gekoppeld aan een bepaalde opleiding, je krijgt zo een algemener en breder beeld van jouw competenties.
Officieel erkend
Bureau STERK is een erkend EVC-aanbieder en mag daarnaast ook het keurmerk van de NRTO voeren. Onze ervaringscertificaten worden bij het Nationaal Kenniscentrum EVC geregistreerd. In oktober 2020 zijn we opnieuw door Ho­béon positief beoordeeld, daarmee is onze erkenning als EVC-bureau weer verlengd net als het NRTO-keurmerk.

Meer weten?
Download de algemene folder of klik hier voor meer informatie over de acht BeroepsOverstijgende Competentiestandaarden. Bel voor meer informatie 0345 - 471 370 of mail: info@bureausterk.nl