Beroepsoverstijgende Competentiestandaard (BOC) 6

Beroepsoverstijgende Competentiestandaard (BOC) 6 - boc6

Omschrijving EVC-traject
Je wilt aantonen dat je over een bepaald werk- en denkniveau beschikt. Je wilt of kunt dat niet koppelen aan een bepaalde opleidingsstandaard. Kies dan voor deze generieke standaard: de BeroepsOverstijgende Competentiestandaard (BOC). Met deze EVC-procedure kun je aantonen over welke generieke competenties je beschikt die van belang zijn in het kader van een mogelijke transfers naar een ander beroep, werk in een andere sector en dergelijke. Je kunt aantonen dat je een leidinggevende eindverantwoordelijkheid kunt dragen in een complexe en ongedefinieerde (internationale) context. Je werkt met een open doelstelling/taakomschrijving en werkt mee aan de ontwikkeling van beleidsmatige kaders binnen het eigen werkveld en organisatie en binnen nieuwe domeinen. Voor werkgevers kunnen de resultaten van een dergelijke EVC-procedure van belang zijn omdat het inzicht geeft in de inzetbaarheid van een (potentiële) werknemer. Het niveau van de BOC 6 is vergelijkbaar met het werk- en denkniveau hbo-bachelor.

Herken je je hierin? Heb je wel het werk- en denkniveau dat past bij deze omschrijving, maar kun je dit niet aantonen met een diploma of ander waardedocument? Laat dan je werkervaring erkennen aan de hand van deze BOC 6-beoordelingsstandaard.

Bureau STERK biedt een programma op maat met de STERKscan, een gebruiksvriendelijk e-portfolio en deskundige begeleiding door een senior die bekend is met de gevraagde competenties en die kan beoordelen of jouw werkervaring daaraan voldoet. Met het EVC-traject behaal je een Ervaringscertificaat dat wordt verzilverd naar een competentiebewijs. Hiermee toon je aan dat je een bekwame professional bent. Daar helpen wij je graag bij!

Voorwaarden
  • Actuele en relevante (werk)ervaring op een vergelijkbaar hbo-niveau.

Verzilvering
Kosten EVC
  • EVC-procedure: starttarief € 2.295,-
  • Verzilvering naar competentiebewijs € 178,75
  • Administratiekosten aangetekend versturen € 29,-
  • Extra begeleiding: € 125,-
  • Alle tarieven zijn exclusief btw

Aanmelden Meld je direct, kosteloos en vrijblijvend, aan voor dit EVC-traject. Vul je gegevens in en eventueel die van je werkgever. Na de aanmelding word je uitgenodigd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen, de Ervarings- of detailscan. De uitkomst van de scan komt in het intakegesprek aan de orde om een passend traject samen met jou uit te stippelen.

Meer informatie
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op: 0345 – 471370 of mail: info@bureausterk.nl
Je kunt ook de algemene folder downloaden.
Neeltje Voogt volgde het BOC-6 traject. Lees hier hoe ze terugblikt op dit proces.