INVESTEER IN JEZELF

WELK WAARDEDOCUMENT?

Elk EVC-traject wordt afgerond met een Ervaringscertificaat. Vaak is dit waardedocument voldoende. Het kan ook zijn dat verzilvering wenselijk of nodig is. Hieronder leggen we uit wat een Ervaringscertificaat is en welke andere waardedocumenten er zijn. Wij kunnen door onze samenwerking met vele erkende opleiders op mbo- en hbo-niveau en het NKC EVC zorgen voor soepele verzilvering.
ERVARINGSCERTIFICAAT
Aan het einde van een EVC-traject krijg je het Ervaringscertificaat. Dit is een rapportage waarin is beschreven is wat je weet, kunt en waar je staat ...
VAKBEKWAAMHEIDSBEWIJS
Bij een EVC-traject op basis van een branche- of beroepsstandaard kun je kiezen voor verzilveren in een Vakbekwaamheidsbewijs .....
MBO-DIPLOMA

Je bent misschien ooit ingestroomd op een mbo-2 of -3 niveau, maar je werkt al geruime tijd op een hoger niveau. Je doet hetzelfde ...

HBO-DIPLOMA

Je werkt al enige tijd op hbo-niveau maar je beschikt niet over het diploma dat past bij jouw werk of functie. Het kan zijn...

COMPETENTIEBEWIJS BOC

Aan het einde van een EVC-traject op basis van de Beroeps Overstijgende Competentiestandaard (BOC) ontvang je het Ervaringscertificaat...