Training op maat


Bureau STERK verzorgt trainingen op maat, passend bij het concept van Samen ONtwikkelen (SON). We doen dit al jaren voor opleiders zoals hogescholen, mbo’s, binnen ziekenhuizen en zorginstellingen en ook voor welzijns- en techniekorganisaties. Hierbij werken we vanuit de positieve psychologie en waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry). We leggen steeds een koppeling naar jouw eigen ontwikkelvraag en de dagelijkse praktijk. We maken gebruik van de STERKscan. Elke training starten we vanuit ‘wat er al is’ en richten we in met interactieve kennisoverdracht en veel ruimte om te oefenen.

De volgende trainingen zijn al op deze wijze voor opdrachtgevers ontwikkeld:
Training valideren
In veel sectoren ontstaan nieuwe ontwikkelpaden en leerroutes. Hoe kunnen we vertrouwen houden in de kwaliteitsborging? Hoe ervaren teams dat? Hoe kun je het uitgangspunt ‘bekwaam is inzetbaar’ en het flexibiliseren van onderwijs op een verantwoorde manier vormgeven? Hoe kun je een onderbouwde uitspraak doen over bekwaamheid of leeruitkomsten of wel over handelen en ontwikkeling?
Teamvorming, visieontwikkeling
Een verbindende element binnen de cultuur van een team of een organisatie is het werken vanuit de bedoeling. Wat is er nodig om dit te ontwikkelen en, minstens zo belangrijk, te borgen? In onze maatwerk training(en) gaan daarom teamvorming én werken vanuit de bedoeling missie en visie hand in hand.
Assessortraining
Hoe kun je als assessor vanuit een holistische benadering een onderbouwde uitspraak doen over waar iemand staat ten opzichte van een standaard of werk- en denkniveau? Hoe maak je gebruik van je eigen professionele identiteit en die van de ander? Ben je bereid eerst op zoek te gaan naar wat iemand kan, waar is hij of zij goed in? Gesprekstechnieken, valkuilen en nog veel meer komt aan bod in deze training.
STERKscan training, train-de-trainer en nog veel meer…
De STERKscan training is één van de veel gevraagde trainingen. Vaak de start van een verandertraject. Een start waarbij de mens en professional centraal staat en dit in woord en beeld vastlegt. Een start waarbij de tooling uitnodigt tot eigenaarschap en regie op de eigen loopbaan en ontwikkeling. We bieden in het verlengde hiervan train-de-trainersessies en ook diverse andere ‘korte’ trainingen aan. Nieuwsgierig wat onze professionals nog meer te bieden hebben?