Stichting Register Arbeidsdeskundigen - SRA

Toetreding tot het NIRPA

Omschrijving
Wil je toetreden tot het NIRPA register? Het Register Payroll Professional (RPP) of Register Salarisadministrateur (RSa)? Beschik je niet over het vereiste diploma PDL of VPS maar wel over tenminste 3 jaar werkervaring in het vakgebied payroll? En denk je te beschikken over de benodigde competenties (kennis, vaardigheid en houding)?

Kies dan voor de toetredingsprocedure. Via deze procedure kun je jouw kennis en ervaring als salarisprofessional laten beoordelen. Het NIRPA beroepscompetentieprofiel is hierbij de beoordelingsstandaard.

Na afronding van het traject ontvang je een rapportage waarin staat of je hebt voldaan aan de eisen en zo ja, in welk van de twee registers je kunt worden opgenomen.

Voorwaarden
  • Minstens 3 jaar werkervaring in het vakgebied payroll

Verloop van de toetredingsprocedure

Aanmelding
Je kunt je hier aanmelden voor het toetredingstraject. Hierna ontvang je automatisch een eenmalige inlogcode voor een e-portfolio op het opgegeven e-mailadres.

Intake
Zodra jouw aanmelding bij ons binnen is nemen we binnen een week contact op om een afspraak te maken voor een intake via de telefoon of Zoom. Voor het intakegesprek vragen we je de volgende documenten in jouw e-portfolio op te nemen:
  • Actueel CV
  • Beschrijving type organisatie
  • Organogram met positie van jouw afdeling
  • Functieomschrijving
Samen bepalen we tijdens de intake of het traject past bij jouw loopbaandoel en kansrijk is. Na afloop stellen we een overeenkomst op. Na ondertekening starten we het traject.

Portfolio
Om aan te tonen dat je voldoet aan de eisen voor toetreding moet je bewijzen uploaden in jouw e-portfolio. Daarnaast maak je de STERKscan. Met dit instrument breng je jouw professionele identiteit in kaart. De uitkomsten van de STERKscan en de poster plaats je vervolgens ook in je portfolio.
Het samenstellen van het portfolio kost ongeveer 8 uur.

Beoordeling
Zodra je aangeeft dat jouw portfolio gereed is, wordt deze voorgelegd aan de assessor. De assessor beoordeelt eerst het portfolio tegen de kwalificatie-eisen van RSa of RPP en heeft daarna nog een beoordelingsgesprek - criteriumgericht interview - met je. Onze assessoren kennen de werkvloer goed en zijn inhoudsdeskundig, onafhankelijk en gecertificeerd.

Inschrijving in het NIRPA register
De assessor legt de bevindingen vast in een rapportage. Als je aan alle eisen hebt voldaan kun je deze rapportage indienen bij het NIRPA om je in te schrijven ten behoeve van registratie in één van beide registers.

Kosten
  • Toetredingsprocedure € 620,- (ex btw)
  • Reiskosten (indien van toepassing): op nacalculatie

Meer informatie?
Neem dan contact op met ons op: 0345 - 471370 of mail: info@bureausterk.nl