Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 - mbo 4 - CREBO 25484

Omschrijving EVC-traject
Deze EVC-procedure is voor iedereen die minimaal 1 jaar werkzaam is als gespecialiseerd pedagogisch medewerker binnen de kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie. Je biedt, vaak in groepsverband, een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind. Je creëert een veilige, vertrouwde omgeving waarbinnen je zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Je hebt een aansturende en begeleidende rol voor collega's en vrijwilligers. Je bent het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders en betrokkenen, zoals interne collega's en externe deskundigen. Voor het management heb je een informerende en beleidsondersteunende rol.

Herken je je hierin? Heb je wel het werk- en denkniveau dat past bij deze omschrijving, maar niet het bijbehorende diploma? Laat dan je werkervaring erkennen.

Bureau STERK biedt een programma op maat met de STERKscan, een gebruiksvriendelijk e-portfolio en deskundige begeleiding door iemand die het werkveld goed kent. Daarmee behaal je een officieel erkend Ervaringscertificaat dat je ook kunt laten verzilveren, ook naar een diploma. Zo toon je aan dat je een vakbekwame professional bent. Daar helpen wij je graag bij!

Voorwaarden
 • Actuele en relevante (werk)ervaring.

Verzilvering
Kosten 
 • EVC-procedure: starttarief € 1.875,- ex. btw
 • Extra begeleiding: € 165,- per uur ex. btw

Extra kosten bij verzilvering
Aan de verzilvering naar een mbo-diploma zijn extra kosten verbonden. Deze kosten hebben te maken met het afleggen van examens, het aanleveren van een dossier, de afhandeling door de examencommissie en het toekennen van het diploma. Hieronder is aangegeven welke kosten Bureau STERK factureert en welke kosten de opleider zelf factureert. De kosten van de opleider kunnen we pas na de intake aangeven.

Bureau STERK factureert
 • Keuzedelen 3x à € 75,-: € 225,-
 • Instellingsexamen:
  • Nederlands: spreken, gesprekken en schrijven: € 245,-
  • Engels: spreken, gesprekken en schrijven: € 245,-
 • Administratiekosten verzilvering (indien van toepassing): € 125,-
 • Alle prijzen zijn ex. btw

De opleider factureert
 • Beoordeling van het dossier
 • Centraal Examen:
  • Nederlands: lezen en luisteren
  • Engels: lezen en luisteren
  • rekenen
 • Indicatief: € 950,-

Aanmelden
Meld je direct, kosteloos en vrijblijvend, aan voor dit EVC-traject. Vul je gegevens in en eventueel die van je werkgever. Na de aanmelding word je uitgenodigd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen, de Ervarings- of detailscan. De uitkomst van de scan komt in het intakegesprek aan de orde om een passend traject samen met jou uit te stippelen.

Meer informatie
Wil je eerst meer informatie? Op de website van Kinderopvang Werkt! vind je heel veel informatie. Heb je daarna nog vragen, neem dan contact met ons op: 0345 – 471370 of mail: info@bureausterk.nl
Angela Vrijhof en Miranda de Ruiter, Kinderopvang Hummeltjeshoeve over het EVC-traject Pedagogisch Medewerker