“Door vertrouwen te geven, maak je iemand betrouwbaar”
Robinet Bargeman

Robinet is één van de twee directeuren van Bureau STERK. Onderwijs; ontwikkelen en professionaliseren zijn haar passies. Zij heeft jarenlang in het basisonderwijs en later in het hoger onderwijs gewerkt. Bij de hogeschool was Robinet o.a. projectleider studiesucces, ontwikkelde zij delen van curricula en nam assessments af. Naast haar werk in het onderwijs en nu Bureau STERK, werkte zij ook als coach en studiebegeleider bij Transparant Leiden, een GGZ-instelling. Vanuit haar kennis en ervaring heeft zij de basis gelegd voor de STERKscan, een scan die de professionele identiteit in beeld brengt en STERiK, het online kindportfolio. Bureau STERK stelt de professional centraal en faciliteert graag de ontwikkeling van ambities door (digitale) tools en duidelijke kaders te bieden. Visie, enthousiasme, inspiratie en kwaliteit zijn termen die goed bij Robinet passen.