“IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN DUS IK DENK DAT IK HET WEL KAN”
Rob Egberts

Rob heeft Bureau STERK in 2008 opgericht en is nu één van de twee directeuren. Rob studeerde onderwijskunde en sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft brede ervaring opgedaan als onderzoeker, consultant en manager in diverse sectoren bij zowel commerciële als niet-commerciële organisaties. Als plaatsvervangend hoofd arbeidsmarktbeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was hij onder meer betrokken bij de beleidsontwikkeling rondom duurzame inzetbaarheid. Rob is het bedrijf begonnen vanuit de visie dat ieder mens beschikt over kwaliteiten en dat het de kunst is deze zichtbaar te maken om van daaruit verdere ontwikkeling en professionalisering mogelijk te maken. Bureau STERK gelooft in de kracht van informeel leren of praktijkleren en ziet EVC als een mooi instrument om verworven competenties te erkennen. Hij is er trots op dat veel opdrachtgevers en partners al jarenlang met ons samenwerken. Ook in landelijke netwerken worden we gezien als een bureau dat betrouwbaar is en kwaliteit levert.