“De liefde laat geen ruimte voor angst”
Henk werkt sinds september 2018 als onderwijskundig adviseur voor Bureau Sterk. Zijn loopbaan startte hij in de techniek, via het docentschap ging hij als schoolleider binnen het speciaal onderwijs aan de slag. In de afgelopen jaren heeft hij, in samenwerking met multidisciplinaire teams (onderwijskundig- en zorgprofessionals), vorm gegeven aan een gezond leerklimaat binnen scholen waarbij inclusie en ontwikkeling van leerlingen altijd centraal stonden. Adequaat aansluiten bij behoefte van autonomie, competentie en relatie waren de sleutels tot succes. Bij Bureau STERK gaat Henk zich vooral bezig houden met het ontwikkelen en professionaliseren binnen de terreinen waar het zich het best thuis voelt: techniek en onderwijs.