“Als je voortdurend aarzelt over het nemen van een stap, zul je je hele leven op één been staan”
Anjo Mooren is onderwijskundig adviseur bij Bureau STERK sinds april 2017. Zij heeft een lange onderwijservaring. Zij heeft zowel in het basis- als in het hoger onderwijs gewerkt. Ook was zij schoolleider van een basisschool. Ze is begonnen als kleuterjuf en daarna volgden verschillende opleidingen en andere functies zoals docent pedagogiek/onderwijskunde aan een PABO. Zij zet haar passie voor onderwijs en haar ontwikkelkracht en – vaardigheden nu in als onderwijskundig adviseur. Een van de belangrijkste activiteiten hierbij is het EVC-traject voor onderwijsassistenten die hun onderwijsbevoegdheid willen halen. Hierbij wordt er samengewerkt met de LOI. Verder is zij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het kind portfolio STERiK. Als je haar carrière en opleidingen bekijkt is ze een goed voorbeeld van “informeel leren binnen formele kaders”. Daarom past Bureau STERK goed bij haar.