MIJZELF OF MIJN MEDEWERKERS VERDER LATEN ONTWIKKELEN. WAAR BEGIN IK?

Bureau STERK faciliteert duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling.

Inspireren en enthousiasmeren motiveert!

Bureau STERK faciliteert en geeft praktische handvatten om ontwikkeling te concretiseren. Voor zowel organisaties als individuele kandidaten hebben we diverse maatwerktrajecten die ondersteunen bij de professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Veel werknemers en werkgevers zien het belang van duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen. Zij onderschrijven de waarde van goed gekwalificeerde medewerkers die met plezier blijven werken. Professionals ontwikkelen zich bij voorkeur in de dagelijkse praktijk en ervaren dit als waardevol. Binnen onze trajecten staat hun leervraag en -proces dan ook centraal. We zijn expert op het gebied van leerwegonafhankelijk valideren en kunnen zodoende de ontwikkeling zichtbaar maken en van waarde voorzien.

We werken vanuit een positief, kritische grondhouding (positieve psychologie, Seligman) en waarderend  onderzoek (Appreciative Inquiry, Cooperrider). Alles wat we doen toetsen we aan de drie psychologische basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie (Ryan & Deci) en het fundament van vertrouwen en veiligheid.


“Leidinggeven aan professionals? Niet doen!”  –  Mathieu WeggemanINSPIREREN
Bureau STERK organiseert verschillende inspiratiesessies. Dat doen we op eigen initiatief of we doen dat op verzoek.
PERSOONLIJK ONTWIKKELEN
Bureau STERK biedt professionals de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Dat kan op verschillende manieren.
(HER)REGISTRATIE
Voor veel beroepsgroepen is een kwaliteitsregister in het leven geroepen. Dat vinden wij een goede zaak. Op deze manier wordt kwaliteit gewaarborgd.
ORGANISATIES

Bureau STERK ondersteunt organisaties op verschillende manieren. Je vindt alle informatie onder deze link.