HOGESCHOOL SAXIONOver de samenwerking

Om als jeugd- en gezinsprofessional aan de slag te gaan is een SKJ-registratie nodig. Hierdoor is het voor organisaties een grote uitdaging om gekwalificeerd personeel te vinden. En dat terwijl er veel geschikte en enthousiaste, maar (nog) niet gekwalificeerde professionals rondlopen die heel graag in de jeugdhulpverlening willen werken. Het FastSwitch-traject vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional, een traject in samenwerking tussen Bureau STERK en Saxion Hogeschool, biedt een oplossing voor deze zij-instromers en de organisaties die op zoek zijn naar jeugd- en gezinsprofessionals. Er zijn verschillende routes die gevolgd kunnen worden, afhankelijk van achtergrond en werkervaring.Startprofiel

De kandidaat beschikt over hbo werk- en denkniveau en kan daarnaast de volgende competenties (deels) aantonen:

 • Is adequaat
 • Is praktisch ingesteld
 • Is oplettend
 • Werkt nauwkeurig
 • Neemt initiatief
 • Kan zelfstandig werken
 • Heeft doorzettingsvermogen
 • Is integer
 • Heeft verantwoordelijkheidsgevoel
 • Kan reflecteren op je eigen gedrag
 • Is empathisch

Tijdens het intakegesprek met een inhoudsdeskundige van Saxion en Bureau STERK wordt de vooropleiding, werkervaring en motivatie van de kandidaat besproken. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of de kandidaat toelaatbaar is en wordt een studieroute geadviseerd. Vóór de start van het traject dient de kandidaat een relevante leerwerkplek te hebben voor minimaal 16 uur.Mogelijke modules

 • Oplossingsgericht werken als methode
 • Omgaan met beroepsdilemma’s
 • Motiverende gespreksvoering
 • Psychopathologie
 • Cultuursensitief werken in zorg en welzijn
 • Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag
 • Werken vanuit systemisch perspectief met jeugd
 • Werken binnen de kaders van jeugdzorg
 • Verdiep je in de ontwikkelingspsychologie en pathologie van minderjarigen


Aanvullend programma


Coaching

De doelgroep is divers en komt mogelijk vanuit een hele andere sector en moet nog wennen aan de cultuur binnen de jeugdhulpverlening. Tijdens de coaching is er aandacht voor de combinatie van leren en werken, de werk-privébalans, reflectie en persoonlijke ontwikkeling.


Vakmanschap

Tijdens de lessen vakmanschap wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een eigen professionele identiteit door middel van een onderzoekende en kritische houding. De deskundigheidsgebieden van de jeugd- en gezins- professional staan centraal. Vaardigheden en competenties worden verstevigd en bevestigd, waarbij het assessment van Peter Vonk als input dient. Tevens staat het ontwikkelen van een leergemeenschap centraal; met en van elkaar leren.


Training ‘Praten met kinderen’

In de training Praten met kinderen’ wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten rondom communicatie en in gesprek gaan met kinderen en jongeren. De training bestaat uit een mix van leervormen. Er wordt (theoretische) kennis aangeboden die op andere momenten in de training om toepassing vraagt. Casuïstiek vanuit de dagelijkse praktijk maakt onderdeel uit van het lesprogramma.EVC-traject

Deskundigheidsgebieden:

 • Ondersteunen bij regievoeren
 • Samenwerken met de jeugdige en het gezin
 • Versterken van het netwerk
 • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem
 • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin
 • Ethisch en integer handelen

Als deze deskundigheidsgebieden voldoende zijn aangetoond, ontvang je een EVC-certificaat. Dat EVC-certificaat verzilverd worden naar een Vakbekwaamheidscertificaat. Daarmee kan de kandidaat zich registreren bij het SKJ.Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Saxion, of bel met Corina Lingbeek van Bureau STERK: 0345 471 370

[object Object]