Pak de regie!

Laat zien wie je bent

Online kindportfolio STERiK

Wat is STERiK? STERiK is een online kindportfolio. Het is een plek waar kinderen laten zien wat ze al kunnen, waar ze  mee bezig zijn, hoe ze zich ontwikkelen en waar ze van dromen. Het portfolio biedt de leerkracht de  mogelijkheid kinderen in hun ontwikkeling te volgen en daarover de dialoog te voeren. Hiermee versterken zij relatie, autonomie en competentie; dat sluit aan bij de bedoeling van onderwijs en de visie van Bureau STERK.

Waarom STERiK? STERiK faciliteert het kind bij de ontdekkingstocht naar de eigen leefwereld en kwaliteiten, het  stimuleert groeien, dromen en nog veel meer! Het kind ervaart zelfsturing en de kracht van dialoog  die uitgaat van een positief kritische grondhouding gebaseerd op waarderend onderzoek. STERiK nodigt het kind uit na te denken over vragen als: wie ben jij, welke ontwikkelvragen heb jij, wat en  wie heb je daarbij nodig, welke successen wil je uitbouwen, wat droom jij over jouw toekomst?  STERiK geeft concrete handvatten om het kind te helpen veilig groot te groeien en met vertrouwen in  de samenleving te staan.

Kijk voor meer informatie op info.sterik.nl