Begeleider gehandicaptenzorg niveau C (VGN)

Beroepskracht gehandicaptenzorg niveau C (VGN)

Omschrijving EVC-traject
Deze EVC-procedure is voor iedereen die als beroepskracht in de gehandicaptenzorg op niveau C werkt. De beroepskracht op niveau C heeft in vergelijking met beroepskrachten werkzaam op niveau A en B vaker te maken met complexe en onvoorspelbare situaties, waardoor van jou als beroepskracht wordt verwacht dat je ze over een groter vermogen om  met complexer en moeilijker gedrag om te gaan beschikt dan de andere genoemde beroepskrachten. Het maakt dat je zelfstandiger het werk vorm kan geven dan  beroepskrachten van een ander niveau. Je maakt gebruik van haar grotere kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie, systeemtheorie en ziektebeelden om  (non-)verbale signalen te interpreteren en de aanpak daarop aan te passen. Je hebt naast een uitvoerende, hulpverlenende, ontwerpende en coachende rol ook vaak een regisserende en coördinerende rol. In jouw handelen heb je te maken met (grote) risico’s, bijvoorbeeld  met betrekking tot de gezondheid van de cliënt. Je overziet de gevolgen van jouw eigen handelen en bent in staat dat helder uiteen te zetten en toe te lichten. Meer dan beroepskrachten werkzaam op niveau A en B wordt je geacht om  bijvoorbeeld in crisissituaties alternatieven en oplossingen aan te dragen en besluiten te nemen bij tegengestelde belangen en behoeften. Je improviseert en bedenkt creatieve,  vaak nog niet eerder bedachte, aanpakken en oplossingen. Je moet snel kunnen inspelen op veranderende behoeften en snel kunnen schakelen. Je ontwikkelt en geeft  trainingen aan cliënten op verschillende gebieden. Je ontwikkelt en evalueert protocollen en voorschriften en handelt daarnaar. Deze beoordelingsstandaard is gebaseerd op het landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) van de VGN. Niveau C is min of meer vergelijkbaar met Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.

Herken je je hierin? Heb je wel het werk- en denkniveau dat past bij deze omschrijving, maar kun je dit niet aantonen met en diploma of ander waardedocument? Laat dan je werkervaring erkennen.

Bureau STERK biedt een programma op maat met de STERKscan, een gebruiksvriendelijk e-portfolio en deskundige begeleiding door iemand die het werkveld goed kent. Daarmee behaal je een officieel erkend Ervaringscertificaat dat je ook kunt laten verzilveren, ook naar een vakbekwaamheidsbewijs. Zo toon je aan dat je een vakbekwame professional bent. Daar helpen wij je graag bij!

Voorwaarden
  • Actuele en relevante (werk)ervaring.

Verzilvering
  • Je kunt dit Ervaringscertificaat indienen voor verzilvering naar een vakbekwaamheidsbewijs. Aan verzilvering zijn kosten verbonden.

Kosten EVC
  • EVC-procedure: starttarief € 2.195,- (ex. btw)
  • Afgifte vakbekwaamheidsbewijs € 82,50 (ex. btw)

Extra kosten bij verzilvering
Aan de verzilvering naar een vakbekwaamheidsbewijs zijn extra kosten verbonden. Het vakbekwaamheidbewijs wordt afgegeven door het NKC EVC en daar zijn kosten aan verbonden.


Aanmelden
Meld je direct, kosteloos en vrijblijvend, aan voor dit EVC-traject. Vul je gegevens in en eventueel die van je werkgever. Na de aanmelding word je uitgenodigd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen, de Ervarings- of detailscan. De uitkomst van de scan komt in het intakegesprek aan de orde om een passend traject samen met jou uit te stippelen.

Meer informatie
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op: 0345 – 471370 of mail: info@bureausterk.nl