Begeleider gehandicaptenzorg niveau A

Beroepskracht gehandicaptenzorg niveau A (VGN)

Omschrijving EVC-traject
Deze EVC-procedure is voor iedereen die als beroepskracht in de gehandicaptenzorg op niveau A werkt. Je hebt over het algemeen een uitvoerende rol. Je assisteert beroepskrachten werkzaam op niveau B en C bij de uitvoering van het werk of geeft uitvoering aan het plan van aanpak, dat door een beroepskracht, werkzaam op een hoger niveau, is vastgesteld. Je maakt contact met de cliënt en bouwt een vertrouwensband op. Je let op (non-)verbale signalen, gedrag en gezondheidsproblemen. Jouw activiteiten zijn vaak routinematig en voorspelbaar. Je hoeft niet steeds jouw handelingen aan te passen. Je hebt in de (assistentie bij de) uitvoering te maken met weinig complexe, stabiele  situaties. Zo kun je  bijvoorbeeld wel werken met cliënten met een meervoudige handicap, maar alleen als de toestand (reeds lange tijd) stabiel en voorspelbaar is. Af en  toe loop je tegen onverwachte gebeurtenissen aan. Aan de handeling die dan van je worden verwacht, zijn beperkte risico’s verbonden en er is een kleine kans op escalatie. Je bent op de hoogte van protocollen en voorschriften en handelt daarnaar, vaak in overleg met collega’s werkzaam op niveau B of C. De beoordelingsstandaard is op het landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) van de VGN. Niveau A is min of meer vergelijkbaar met Helpende Zorg en Welzijn.
die in gehandicaptenzorg zorg werkt en ondersteuning biedt aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Je helpt en begeleidt cliënten bij het wonen, hun dagbesteding en vrije tijd. Denk aan de persoonlijke verzorging, werk en school, tijdens sociaal-maatschappelijke activiteiten. Je zorgt ervoor dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven in hun eigen omgeving en een interessante dagbesteding hebben.

Herken je je hierin? Heb je wel het werk- en denkniveau dat past bij deze omschrijving, maar kun je dit niet aantonen met en diploma of ander waardedocument? Laat dan je werkervaring erkennen.

Bureau STERK biedt een programma op maat met de STERKscan, een gebruiksvriendelijk e-portfolio en deskundige begeleiding door iemand die het werkveld goed kent. Daarmee behaal je een officieel erkend Ervaringscertificaat dat je ook kunt laten verzilveren, ook naar een vakbekwaamheidsbewijs. Zo toon je aan dat je een vakbekwame professional bent. Daar helpen wij je graag bij!

Voorwaarden
  • Actuele en relevante (werk)ervaring.

Verzilvering
  • Je kunt dit Ervaringscertificaat indienen voor verzilvering naar een vakbekwaamheidsbewijs. Aan verzilvering zijn kosten verbonden.

Kosten EVC
  • EVC-procedure: starttarief € 2.095,- (ex. btw)

Extra kosten bij verzilvering
Aan de verzilvering naar een vakbekwaamheidsbewijs zijn extra kosten verbonden. Het vakbekwaamheidbewijs wordt afgegeven door het NKC EVC en daar zijn kosten aan verbonden.

Bureau STERK factureert
  • Afgifte vakbekwaamheidsbewijs € 82,50 (ex. btw)

Aanmelden
Meld je direct, kosteloos en vrijblijvend, aan voor dit EVC-traject. Vul je gegevens in en eventueel die van je werkgever. Na de aanmelding word je uitgenodigd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen, de Ervarings- of detailscan. De uitkomst van de scan komt in het intakegesprek aan de orde om een passend traject samen met jou uit te stippelen.

Meer informatie
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op: 0345 – 471370 of mail: info@bureausterk.nl