Begeleider gehandicaptenzorg niveau D (VGN)

Beroepskracht gehandicaptenzorg niveau D (VGN)

Omschrijving EVC-traject
Deze EVC-procedure is voor iedereen die als beroepskracht in de gehandicaptenzorg op niveau D werkt. Naast het leveren van de benodigde  zorg en ondersteuning, neemt het motiveren en stimuleren naar zelfstandig functioneren een belangrijke plaats in. Als dat gebeurt ligt het accent op coachen. Dit is een  kenmerkende rol van de beroepskracht op niveau D in het zorg- en ondersteuningsproces. Centrale waarde in de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking is dat ze  de regie hebben over hun eigen leven en van daaruit ook regie over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. De beroepskracht op niveau D adviseert, stimuleert en ondersteunt cliënten daarbij en werkt continu aan het verbeteren van de eigen regie van cliënten. Coachen is ook ten opzichte van (directe) collega’s relevant. Er wordt immers  veelal in teams samengewerkt waarin het geven en krijgen van feedback gebruikelijk is. Bij de begeleiding van mensen met een beperking wordt een zorg- en ondersteuningsplan opgesteld. In de beroepsuitoefening ligt het accent hierbij op ontwerpen. De  beroepskracht op niveau D kijkt naar mogelijkheden, behoeften en (nieuwe) middelen en stuurt tussentijds bij. De beroepskracht ‘ontwerpt’ hiermee de te volgen strategie. Tot  slot kan het accent in de beroepsuitoefening liggen op regisseren. Dat is aan de orde als het nodig is vanwege de grenzen aan de zeggenschap van cliënten en vanuit het perspectief van professioneel handelen, in naam van de cliënt (als diens opdrachtnemer dus) de regie in te vullen. Deze beoordelingsstandaard is gebaseerd op het landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) van de VGN. Niveau D is min of meer vergelijkbaar met hbo-niveau.

Herken je je hierin? Heb je wel het werk- en denkniveau dat past bij deze omschrijving, maar kun je dit niet aantonen met een diploma of ander waardedocument? Laat dan je werkervaring erkennen.

Bureau STERK biedt een programma op maat met de STERKscan, een gebruiksvriendelijk e-portfolio en deskundige begeleiding door iemand die het werkveld goed kent. Daarmee behaal je een officieel erkend Ervaringscertificaat dat je ook kunt laten verzilveren, ook naar een vakbekwaamheidsbewijs. Zo toon je aan dat je een vakbekwame professional bent. Daar helpen wij je graag bij!

Voorwaarden
  • Actuele en relevante (werk)ervaring.

Verzilvering
  • Je kunt dit Ervaringscertificaat indienen voor verzilvering naar een vakbekwaamheidsbewijs. Aan verzilvering zijn kosten verbonden.

Kosten EVC
  • EVC-procedure: starttarief € 2.195,- (ex.btw)
  • Afgifte vakbekwaamheidsbewijs € 82,50 (ex. btw)


Extra kosten bij verzilvering
Aan de verzilvering naar een vakbekwaamheidsbewijs zijn extra kosten verbonden. Het vakbekwaamheidbewijs wordt afgegeven door het NKC EVC en daar zijn kosten aan verbonden.


Aanmelden
Meld je direct, kosteloos en vrijblijvend, aan voor dit EVC-traject. Vul je gegevens in en eventueel die van je werkgever. Na de aanmelding word je uitgenodigd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen, de Ervarings- of detailscan. De uitkomst van de scan komt in het intakegesprek aan de orde om een passend traject samen met jou uit te stippelen.

Meer informatie
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op: 0345 – 471370 of mail: info@bureausterk.nl