VRIJSTELLINGEN VOOR JE AD…

Lees hier of jij er voor in aanmerking komt.

Associate Degree Social Work (Hanzehogeschool Groningen): NQF-5

 • Afstudeerrichting:
  • Ervaringsdeskundigheid 

Omschrijving EVC-traject
Deze EVC-procedure is voor iedereen die als sociaal werker mensen ondersteunt met psychiatrische problemen of gezinnen begeleidt waar één van de ouders of kinderen een beperking heeft of werkt met jongeren op straat. Je richt je daarbij op het algeheel welbevinden van mensen. Je activeert en stimuleert mensen, je ondersteunt hen actief bij leefstijl en sociaal functioneren. Je stimuleert de zelfregie van mensen.

Herken je je hierin? Heb je wel het werk- en denkniveau dat past bij deze omschrijving, maar kun je dit niet aantonen met een diploma of ander waardedocument? Laat dan je werkervaring erkennen.

Bureau STERK biedt een programma op maat met de STERKscan, een gebruiksvriendelijk e-portfolio en deskundige begeleiding door iemand die het werkveld goed kent. Daarmee behaal je een officieel erkend Ervaringscertificaat. Je kunt op basis hiervan vrijstelling aanvragen voor onderdelen (modules) van de hbo-opleiding en zo versneld jouw hbo-diploma behalen. Zo toon je aan dat je een vakbekwame professional bent. Daar helpen wij je graag bij. Bij dit traject werken we samen met de Hanzehogeschool Groningen, zij waarderen het ervaringscertificaat, kennen vrijstellingen toe en verzorgen het onderwijs dat nog nodig is om het hbo-diploma te behalen.

Voorwaarden
 • Je bent professionals in het agogisch werkveld in een hbo-functie als sociaalpedagogisch hulpverlener
 • Je hebt minstens 2 jaar werkervaring
 • Je werkt minimaal 16 uur per week

Waardering
 • Je kunt dit Ervaringscertificaat bij de Hanze Hogeschool Groningen indienen voor vrijstelling van onderdelen van de opleiding. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Kosten EVC 
 • Intakegesprek: € 165,- (vervalt indien EVC-traject bij Bureau STERK gestart wordt).
 • Tarief: € 1.300,-
 • Verzilveringskosten € 300,-
 • Alle prijzen zijn ex. btw

Opleider Hanzehogeschool Groningen factureert:
 • kosten opleiding voor resterende onderdelen

Aanmelden
Meld je direct, kosteloos en vrijblijvend aanmelden voor dit EVC-traject kan via de site www.evcbureausterk.nl. Hier vul je je gegevens in. Daarna volgt er automatisch een uitgebreide vragenlijst die je moet in vullen. Dat is de ervaringsscan, gespecificeerd voor dit traject. De uitkomst van deze scan in combinatie met je curriculum vitae vormt de basis van het intakegesprek, waarna we samen een passend traject voor jou kunnen vormgeven.

Meer informatie
Neem dan contact met ons op: 0345 - 471370 of mail: info@bureausterk.nl
We hebben ook een traject voor hbo bachelor Soacial Work in samenwerking met de Hanzehogeschool.

Over de deeltijd-hbo-opleiding
Een Associate Degree (Ad) is een deeltijd-hbo-opleiding (niveau 5), waarmee je in twee jaar een wettelijk erkend diploma behaalt. Na afronding is het mogelijk om door te stromen naar de bachelor Social Work (deeltijd) van de Hanzehogeschool Groningen.

Je onderscheidt je van andere hulpverleners doordat je ervaringskennis hebt van de methoden die het herstelproces van cliënten ondersteunen en je zelf een voorbeeld bent van hoop en empowerment. Kenmerkend is dat de ondersteuning in dienst staat van het herstelproces van de cliënt. Herstellen gaat over het hervinden van eigen kracht, oftewel empowerment. De ondersteuning is gericht op methodisch zelfhulp en eigen regie en draagt bij aan preventie van ziekte, (zelf)stigma en zorgafhankelijkheid.

‘Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel.’ 

Ervaringsdeskundigheid wordt breed ingezet binnen zorg en welzijn. Zowel in de primaire hulpverlening als op beleidsniveau en in ondersteunende domeinen, zoals opleidingen en trainingen. De meeste ervaringsdeskundigen zijn werkzaam in de ambulante en klinische GGz. Hieronder vallen: psychiatrische zorg, forensische zorg, OGGz, verslavingszorg en psychogeriatrie. De ervaringsdeskundige kan ook werkzaam zijn in wijkteams, de jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast zijn steeds meer ervaringsdeskundigen in dienst bij gemeentelijke instanties in het kader van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), in wijkteams en re-integratiecentra.

De taken die ervaringsdeskundigen in de praktijk vervullen zijn onder andere: ondersteunen bij herstelactiviteiten en coachen van herstelprocessen van individuen en groepen, adviseren en voorlichten bij het inrichten van herstelondersteunende zorg, ontwikkelen van antistigma activiteiten, milieurehabilitatie, kwartiermaken en het adviseren bij visievorming en beleid vanuit ervaringsdeskundigheid.