Disclaimer

Bureau STERK besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Het is en blijft echter mensenwerk en onjuistheden en onvolledigheden kunnen voorkomen. We behouden ons het voor om op elk moment, zonder vooraankondiging, de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Bureau STERK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.  

Bureau STERK wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. We aanvaarden ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Bureau STERK behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). U mag informatie op deze website afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik, maar het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau STERK.

Indien u van mening bent dat op onze website enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@bureausterk.nl.