Sterke basis via STERKscan

Een sterke professionele identiteit maakt veerkrachtig en geeft een basis voor zelfsturing. In het kader van een leven lang leren is het belangrijk om uw persoons- en professionele kenmerken in beeld te brengen. Het geeft richting aan ontwikkelen en professionaliseren en is het startpunt voor de professionele dialoog.

Bureau STERK heeft voor het Schoolleidersregister VO de Zelfscan VO mogen ontwikkelen waarbij wetenschappelijke inzichten leidend zijn geweest. Schoolleiders VO kunnen de scan maken bij toetreding tot het register. Deze scan is doorontwikkeld en heeft geresulteerd in de STERKscan. Vanuit de positieve psychologie (Seligman) en de waarderende onderzoekende houding (appreciative inquiry, Cooperrider) brengt iemand zichzelf op posterformaat in beeld. Op die poster zijn onder andere de volgende persoonskenmerken zichtbaar: de inspiratiebronnen, het zelfbeeld, trots op, de lijfspreuk en kernkwaliteiten. En ook professionele kenmerken zoals een 360 graden feedback, dynamiek van de organisatie, sterkste gedragsindicatoren, ambities e.d. Deze ambities kunnen eenvoudig met de digitale leeruitkomstentool tot een ontwikkelplan gemaakt worden. Deze unieke, objectieve en inspirerende STERKscan vormt de start van elk ontwikkeltraject bij Bureau STERK.

Elk traject start met de STERKscan. De STERKscan wordt gebruikt door schoolleiders, docenten, verpleegkundigen en frontoffice medewerkers e.a. maar ook door teams, organisaties en besturen bijvoorbeeld voor de functionerings- en beoordelingscyclus. Telkenmale kan de STERKscan opnieuw gebruikt worden en vormt daarmee het hart van de professionele ontwikkeling.

Lees de artikelen in de vakbladen: