Bureau STERK is inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30250590

Bureau STERK is lid van de NRTO en hanteert de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.