Advies, Organisatie en Ontwikkeling

De term expert, in het Latijn expertus, kent de volgende omschrijvingen: ervaren, beproefd, bewezen en deugdelijk. Wij herkennen ons in deze vier omschrijvingen op de volgende gebieden: 

Ervaren, beproefd, bewezen en deugdelijk hebben we hoog in het vaandel. Naast kwaliteit en betrouwbaarheid. Ons motto is beter samen te werken dan op een eiland te opereren. 

We hechten zeer aan de kwaliteit van leerwegonafhankelijk toetsen en vinden dat ontwikkelen of in ‘ontwikkeling brengen’ laat zien dat we de professional centraal stellen en deze serieus nemen. Zo werken we samen aan duurzame inzetbaarheid.  

We denken graag met u mee, delen onze kennis ruimhartig en zijn betrouwbaar. Indien blijkt dat we niet over de expertise beschikken die nodig is om u verder te helpen, verbinden we u graag met een expert uit ons grote netwerk.  

Advies over informeel leren

  • inrichting EVC
  • assessments en kwaliteitszorg
  • inzet expert assessoren
  • leerwegonafhankelijke toetsing
  • ....

Steeds vaker bereikt ons de vraag of wij mee willen denken over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informeel leren. U kunt daarbij denken aan het inrichten van EVC-procedures, assessments, leerwegonafhankelijke toetsing en hoe daarbij de kwaliteit bewaakt en geborgd wordt, hoe u ervoor zorgt dat uw assessoren experts worden en blijven.

Met een aantal hogescholen en bedrijven hebben we over bovenstaande het gesprek gevoerd. De ene keer heeft dat geleid tot (verregaande) samenwerking soms ging het 'alleen' om kennisdelen en bleef het contact beperkt tot enkele gesprekken. Als organisatie geloven en investeren we in netwerken en kennisdelen. Zo zijn we bijvoorbeeld betrokken geraakt bij bij het opzetten van het beroepsregister Ervaringsdeskundigheid.

Als organisatie dragen we graag bij aan het bieden van een breed palet aan mogelijkheden voor professionals om zich op een kwalitatief goede manier blijvend te ontwikkelen en professionaliseren.

Door onze jarenlange ervaring als erkend EVC-bureau zijn we een betrouwbare partner zijn om het gesprek te voeren over EVC. We beschikken over de nieuwste inzichten en denken graag met u mee. Ook kunnen we u begeleiden bij het ontwikkelen en inzetten van leerwegonafhankelijke toetsing, assessments en andere beoordelingstrajecten en instrumenten. We hebben ervaring in de mogelijkheden maar ook in het wegnemen van de hobbels die je in zo’n proces tegenkomt.

We zien kennisdelen als een belangrijke bijdrage aan een goede samenwerking waarbij we kwaliteit hoog in het vaandel hebben. We delen ruimhartig en zijn graag samen sterker in ontwikkelen en professionaliseren.

Visie-ontwikkeling, teamvorming en -training

Een van de verbindende elementen binnen een team of organisatie is het hebben van een gezamenlijke visie. Maar wat is er nodig om een gezamenlijke visie te ontwikkelen? Wat is er nodig om deze te borgen? En bovenal hoe gaan uw medewerkers en collega’s zich hieraan verbinden?  

Aan deze en nog vele andere vragen gaat iets belangrijks vooraf. Wie zijn de mensen die met elkaar een visie gaan dragen? Wat is hun identiteit? Wat zijn hun persoons- en professionele kenmerken? En daaruit voortvloeiend; welke kwaliteiten kunnen zij inzetten ten behoeve van het team, de organisatie? Welke visie hebben zij en waar zitten de verbindingen in visie? Welke ambities hebben zij en welke ambities heeft het team, de organisatie? En dit zijn nog maar enkele van de vragen die aan bod komen.  

Bureau STERK heeft met de STERKscan een krachtige tool in handen om vanuit een veilige en onbevooroordeelde manier de professionele dialoog vorm te geven; deze dialoog blijkt een krachtig startpunt.

Wij hebben ruime ervaringen met groepsdynamische processen en vinden het elke keer weer genieten om met de STERKscan en verschillende werkvormen een bijdrage te mogen leveren aan de vorming van een (hechter) team. Belangrijk daarbij zijn de verbinding en het zelf verantwoordelijkheid nemen voor de gezamenlijke visie en de daaruit voortvloeiende doelen.  

Voor een aantal scholen en bedrijven hebben we dit proces al mogen begeleiden. We starten altijd met een of meerdere gesprekken om voorafgaand de doelen helder met elkaar te hebben afgestemd. Zo komen we gezamenlijk tot een aanpak op maat en kunnen we vervolgens samen aan de slag gaan. 

IKC’s (Integraal Kindcentrum) – van start tot succes

Een van de schoolleiders die wij spraken verwoordde het heel mooi: ‘Een integraal kindcentrum is de verbinding tussen onderwijs en opvang, tussen inspannen en ontspannen, tussen leren en spelen, spelen is leren’.

Bij het opzetten en draaiende houden van een IKC komt veel kijken. Wij delen ook hier weer graag onze expertise, onze kennis en ervaring met u. Hoe maakt u van twee, meestal verschillende, culturen één? Hoe creëert u vanuit visie een doorgaande lijn van 0 - 13 jaar? Maar ook hoe gaat u om met al die verschillende geldstromen, inspectiekaders, afdelingen bij gemeenten e.d.?

Wij hebben een ervaringsdeskundige in huis die alle stappen zelf heeft doorlopen en har kennis en ervaringen over het opzetten en draaiende houden van een IKC graag met u deelt.

Samen sterker in ontwikkelen

Meetlatten en visie/waarden - voor en met de organisatie/inhoudsdeskundigen

Gezamenlijk aan een doel werken draagt bij aan eigenaarschap en betrokkenheid in een team en organisatie. Dit doel kan zijn het samen met inhoudsdeskundigen ontwikkelen van profielen of meetlatten, visie en/of kernwaarden van een team of organisatie.

We hebben dit soort processen begeleid in de techniek, zorg en het onderwijs. We hebben gezien dat daardoor een verandering op de werkvloer kan ontstaan. Men voelde zich als professional aangesproken, serieus genomen, erkend en gewaardeerd. Men ging meer in de ‘nadenk-modus’ en de ‘ontwikkelstand’. Er ontstond meer zelfvertrouwen, er werden meer kritische vragen in bijvoorbeeld vergaderingen gesteld, procedures werden aangescherpt of bijgesteld; een mooie bijvangst. Door de betrokkenheid, door het creëren van draagvlak, ontstond er meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes en trad er een meer natuurlijke manier van ontwikkelen en professionaliseren op.

Tot wat voor resultaten dat kan leiden leest u bijvoorbeeld in Onderzoek EVC - ervaringsdeskundigheid (of alleen de Onderzoek EVC - ervaringsdeskundigheid (samenvatting)) waarbij de start het gezamenlijk ontwikkelen van een beroepscompetentieprofiel is geweest.